Wat doe ik anders dan anderen?

Ik kijk in de eerste plaats naar ‘het waarom’ van risicogebieden binnen bedrijfsprocessen. De reden daarvoor is dat mensen niet mogen terugvallen in oud gedrag na afronding van mijn opdracht. Veranderingen zijn pas succesvol als het structurele veranderingen worden. Mijn focus op waarom zorgt ervoor dat mensen groeien en de organisatie als geheel zich blijft ontwikkelen.

Juist daarom ga ik verder dan het concept. Ik vertaal een concept naar inhoud en implementatie en neem hierin verantwoordelijkheid. Eigenlijk is dit het leukste onderdeel en de reden van het ontstaan van AJE-Interim. Communicatie met alle betrokkenen staat hierin vanzelfsprekend centraal. Ik benut waar nodig mijn netwerk om tot praktische oplossingen te komen.

Behoefte aan échte doorgronding van uw risicogebieden?

Laten we een afspraak maken