Disclaimer

AJE-Interim BV (KVK: 76001245), hierna benoemt als AJE-Interim, verleent u hierbij toegang tot de website www.aje-interim.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

AJE-Interim behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
AJE-Interim spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aanboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AJE-Interim.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij AJE-Interim. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AJE-Interim, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.